Posudky.sk

O nás

Firma Posudky s.r.o. pre Vás vie zabezpečiť následovné činnosti:

Depaserizácia – odchyt vtáctva
odchyty vtáctva (napr. vrabce a holuby) z  vnútorných priestorov

Dendrologické (drevinové) posudky
dendrologické posudky, ktoré je potrebné dodať k žiadosti o výrub drevín

Ornitologické posudky
komplexný ornitologický prieskum a vypracovanie ornitologických posudkov

Pedologické posudky
posudky, ktoré pomáhajú vlastníkom pôdy pri ich povinnostiach ohľadom ochrany pôdy vyplývajúcich zo zákona

EIA – posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja