Posudky.sk

Odchyt vtákov – depaserizácia

Problém výskytu vrabcov vo vnútorných priestoroch je najmä v prevádzkach s potravinami, kde je z hygienického hľadiska neprípustné, aby sa tu vtáky (väčšinou vrabce) vyskytovali. Hygienik môže po zistení prítomnosti vtákov v takejto prevádzke nariadiť uzatvorenie tohto objektu, alebo udeliť pokutu.

Odchyt vtáctva je vykonávaný pod odborným dohľadom ornitológov, ktorí majú skúsenosti so životom vtákov vo voľnej prírode. Všetci realizátori sú odborne vyškolení a majú potrebné povolenia na túto prácu.

Okrem potrebných povolení máme aj poistenie zodpovednosti za škody. Poistenie zodpovednosti za škody je viazané na podnikateľskú činnosť – depaserizáciu až do výšky škody 5 mil. Sk.

Odchytené vtáky sú vypúšťané naspäť do voľnej prírody a sú označované ornitologickými krúžkami, pomocou ktorých sledujeme vzdialenosť, ktorá je potrebná na to, aby sa vtáky do prevádzok opäť nevrátili. Doterajším výskumom sme zistili, že vzdialenosť medzi prevádzkou a miestom vypustenia cca. 8 km vzdušnou čiarou nie je dostačujúca.

Našou činnosťou nedochádza k týraniu zvierat, ktoré je zakázané podľa §21 ods.2 Zákona č. 488/2002 o veterinárnej starostlivosti K týraniu zvierat často krát dochádza tým, že sa nechávajú siete na odchyt vtáctva nastražené dlhšiu dobu a čas medzi odchytením jedinca a jeho následným vybratím zo siete je dlhší, ako štandardne používaný čas (v prírode sa za pekného počasia používa interval kontroly sietí 2 hodiny). Neskorým vybratím vrabca zo siete môže dôjsť k utýraniu zvieraťa tým, že jedince uhynú v dôsledku udusenia, hladu alebo smädu. Aby k tomu nedochádzalo vyškolený odborník musí byť schopný okamžite zasiahnuť a odchytené jedince okamžite vybrať.

Na odchyt vtákov používame špeciálne nárazové ornitologické siete, ktoré sa používajú na odchyt vtáctva. Kvôli rýchlosti odchytu používame siete bielej, alebo čiernej farby, v závislosti od podkladu.

Naše referencie …